Tin

Nhà  >  Tin tức  >  Tin

Giang su Lanhui Thông minh Thiết bị Công nghệ C.

Sửa đổi: Nov. 27, 2019

Với sự thay đổi của các nhà sản xuất các thành phần và sự tăng trưởng mới của các thành phần chính máy phát điện, để đáp ứng nhu cầu cung cấp của các nhà sản xuất dây hàn dây tròn các thành phần, khách hàng tăng cường khả năng sản xuất cao và thêm các thiết bị dây xoay bằng thép MB.