Ứng dụng

Nhà  >  Ứng dụng  >  Ứng dụng

Ứng dụng

Sửa đổi: Dec. 04, 2019

1. Khách hàng mới dự kiến sẽ đưa vào hoạt động 40 dây chuyền sản xuất dây tròn đôi trong nửa đầu, với công suất sản xuất hàng tháng là 400 tấn

2. Để cải thiện khả năng cạnh tranh thị trường và theo kịp tốc độ đổi mới công nghệ trong ngành, các nhà sản xuất băng hàn thông thường chuyển đổi băng hàn dây tròn. Mới trên thiết bị dây tròn

3. Để cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và tăng hiệu quả, khách hàng thêm thiết bị thanh cái tốc độ cao


Trước: không ai

Kế tiếp: không ai